Commitment er nå PRINCE2 Agile sertifisert

Samtlige av våre dyktige konsulenter er nå sertifisert PRINCE2 Agile. Vi gjør dette for å imøtekomme den stadig økende etterspørselen i markedet etter smidig-kompetanse.  For oss vil det bety at vi vil kunne benytte oss av smidig arbeidsform innen våre fagområder; enten det gjelder ledelse av prosjekter, virksomhetsarkitektur eller prosessforbedringer, digitalisering og omstilling. PRINCE2 Agile …

Commitment har bistått Posten og Bring med telekomanskaffelse og -utrulling

Posten og Bring har vært igjennom en forhandlings- og oppgraderingsprosess knyttet til sin telekomavtale. Commitment har sammen med kundens ressurser jobbet målrettet for å levere et godt og vellykket prosjekt. Prosjektet leverte i henhold til plan og gjennomførte migrering av 1640 datalinjer, 200 telefoniløsninger og 20.000 mobilabonnement fordelt over Norge, Sverige, Danmark og Finland, i …

Rammeavtale med Forsvarsmateriell

Commitment har vunnet rammeavtale innenfor området virksomhetsarkitektur Avtalen innebærer at Commitment vil ha en direkte relasjon med Forsvarsmateriell, og vil være en av fire selskaper som blir forespurt ved behov for bistand på tjenester innenfor området virksomhetsarkitektur. KnowIT og Bouvet er underleverandører på avtalen. Våre konsulenter har lang erfaring innenfor spesifiserte område, og vil kunne …