Vi er stolte av å introdusere to nye konsulenter i Commitment, velkommen Even og Robin!

Fra venstre: Even Søhol og Robin Jonsson

Even Søhol – Konsulent innen arbeidsprosesser, arkitektur og team-/prosjektledelse

Even har 17 års erfaring som konsulent i Oslo-regionen og har ekspertise innenfor arbeidsprosesser, arkitektur og team-/prosjektledelse. Han har hovedsakelig jobbet med offentlige kunder innen justis og helse. Han er spesielt engasjert i helsesektoren og ønsker å fortsette å bidra til økt digital samhandling innen dette området, eller innenfor andre spennende domener. Som nyansatt i Commitment ser Even frem til å samarbeide med gode og dyktige kolleger, ta på seg mer ansvar, og bidra til sunn vekst i selskapet. Med evnen til å bygge velfungerende team og gode arbeidsprosesser støttet av riktig arkitektur, er Even et verdifullt tilskudd til vårt team.

Robin Jonsson – Løsningsarkitekt og IT-sikkerhetsekspert

Robin har en variert bakgrunn fra telekom, offentlig sektor og forsvaret, og har bekledd nøkkelroller som løsningsarkitekt og IT-sikkerhetsrådgiver i anerkjente organisasjoner som Ascom, Telenor, Politiets IKT-Tjenester og Forsvarsmateriell. Hans inngående kunnskap innen arkitektur og IT-sikkerhet gjør ham til en attraktiv ressurs i et stadig voksende marked. Robin ser frem til å takle nye, spennende oppdrag som konsulent og er motivert av Commitments forpliktelse til å levere kvalitet ute hos våre kunder.

Vi ser frem til å se deres videre utvikling og bidrag til fortsatt å levere resultater for våre kunder. Velkommen Even og Robin!

Etter mange år i et relativt stort, og ett veldig stort, konsulenthus savnet jeg et sted der det er mulig å kjenne de man jobber med, bidra til å bygge selskapet og å ha en sterk tilknytning til. Noe å være stolt av, ett selskap man får eierskap til og vil det beste for. Commitment leverer!
Even Søhol
Senior Konsulent
Jeg ble tiltrukket av det faglig sterke miljøet hos Commitment. Muligheten for kontinuerlig læring og utvikling, kombinert med min interesse for konsulentbransjen, gjorde valget enkelt.
Robin Jonsson
Senior Konsulent