Commitment er nå PRINCE2 Agile sertifisert

Vi er glade for å kunngjøre at alle våre dyktige konsulenter nå har oppnådd PRINCE2 Agile-sertifiseringen! Dette skrittet er vår respons på den økende etterspørselen i markedet etter smidig kompetanse.

PRINCE2 Agile gir oss muligheten til å kombinere PRINCE2s struktur med smidigheten fra Scrum og Kanban, slik at vi kan håndtere prosjekter og oppgaver på en mer effektiv og smidig måte. Dette styrker vår evne til å fullt ut utnytte den smidige arbeidsmetodikken innenfor våre fagområder; prosjektledelse, virksomhetsarkitektur, prosessforbedringer, digitalisering, omstilling.

Med vår nylig oppnådde PRINCE2 Agile-sertifisering er vi nå rustet til å maksimere fordelene av smidig tilnærming og levere enda bedre resultater for våre kunder.

Våre konsulenter tok kurset sammen for å fremme læring og styrke det positive arbeidsmiljøet hos oss. Dette gjør oss bedre rustet til å møte våre kunder med smidig kompetanse, og vi ser frem til å levere enda bedre resultater for våre oppdragsgivere!