Commitment er nå PRINCE2 Agile sertifisert

Samtlige av våre dyktige konsulenter er nå sertifisert PRINCE2 Agile. Vi gjør dette for å imøtekomme den stadig økende etterspørselen i markedet etter smidig-kompetanse.  For oss vil det bety at vi vil kunne benytte oss av smidig arbeidsform innen våre fagområder; enten det gjelder ledelse av prosjekter, virksomhetsarkitektur eller prosessforbedringer, digitalisering og omstilling.

PRINCE2 Agile forener kontrollmekanismene i PRINCE2 rammeverket med smidighet fra både Scrum og Kanban, slik at vi kan løse prosjekter og oppgaver både enklere og smidigere.

Kurset ble gjennomført i fellesskap, for bedre læring og for å styrke det gode arbeidsmiljøet hos oss.

Vi er nå enda bedre rustet til å møte våre kunder og marked med smidig kompetanse slik vi kan gjennomføre våre oppdrag enklere og mer smidig.