Arkitektur

Virksomhetsarkitektur er et kraftig verktøy for å styre digitalisering i retning av strategiske mål. Arkitekturen peker på hvilke beslutninger som bør tas, og gir det beslutningsgrunnlaget ledelsen trenger i alle faser av endringsreisen.

I planfasen sørger Commitment for at prosjekters leveranser passer inn i en helhetlig arkitektur, og kartlegger hvilke endringer det medfører av prosesser, systemer og organisering. Virksomhetsarkitekturen bidrar med en felles struktur for kostnadsanalyse, gevinstanalyse, risikoanalyse, omfangsavgrensning, prioritering og prosjektdesign.

Under gjennomføringen sørger våre løsningsarkitekter og tekniske prosjektledere for smidig endringsstyring gjennom helhetlig informasjonsarkitektur, sikkerhetsarkitektur, applikasjonsarkitektur og teknologiarkitektur.

Commitment tilbyr en smidig tilnærming for å hjelpe bedrifter og offentlige etater å ta i bruk virksomhetsarkitektur. Vi fokuserer på enkelhet og gevinstrealisering fra dag én, og retter arkitekturen inn mot de problemstillinger som er mest kritiske for kunden. Etter hvert som modenheten øker, kan vi bygge mer omfattende strukturer og utnytte mer slagkraftige analysemetoder.

Commitment er eksperter i å operere i rommet mellom forretning og teknologi, og i å skape tillit og samforståelse mellom de ulike aktørene i virksomheten. Vi har bred erfaring fra teknisk prosjektledelse i ulike større prosjekter, både i offentlig og privat sektor. Våre viktigste referanser på disse områdene de siste årene er Bane NOR, Vegvesenet, Telenor, Forsvaret og Hafslund nett.

Arkitektur Prosjekt Prosess

Etablering og utvikling av virksomhetsarkitektur

 • Etablering og videreutvikling av arkitektur på virksomhetsnivå
 • Oppstart og forankring av arkitekturfunksjonen hos ledelsen
 • Rask etablering av enkel og vedlikeholdbar virksomhetsarkitektur
 • Optimalt samspill mellom forretning og IT i henhold til strategier og planer
 • Effektivisering, konsolidering og strømlinjeforming av IT-porteføljen
 • Bedre tilgang på informasjon som øker kvaliteten på beslutningene
 • Sikkerhetsarkitektur for både organisasjon og teknologi
 • Felles referanserammer for kommunikasjon, som gjør setter ord på viktige forhold og gjør dem håndgripelige

Arkitekturstyring av prosjekter

 • Beslutningsgrunnlag for helhetlig prosjektstyring
 • Sørge for at prosjektene spiller sammen og leverer verdi
 • Grunnlag for strukturert risikoanalyse, verdi-, sårbarhets- og trusselvurderinger
 • Optimalisering, kvalitetsheving og strømlinjeforming av prosessporteføljen i forretningen
 • Beslutningsgrunnlag for prioritering og koordinering av prosjekter
 • Realistiske business cases for igangsetting av prosjekter

Arkitekturstyring i utviklingsprosjekter

 • Strukturert grunnlag for styring av smidige utviklingsprosjekter (løsningsarkitektur)
 • Fleksible, vedlikeholdbare og interoperable IT-løsninger
 • En systemportefølje som møter virksomhetens behov basert på balansert og avstemt kravhåndtering

Informasjonsarkitektur

 • Informasjonsarkitektur for digitalisering av virksomheten
 • Økt informasjonskvaliteten gjennom strukturert informasjonsarkitektur
 • Optimalisering, kvalitetsheving og strømlinjeforming av prosessporteføljen i forretningen
 • Balansert og helhetlig styring av informasjonssikkerhet i virksomheten

Digital transformasjon

 • Strategier og planer som utnytter potensialet i digitalisering
 • Analyser og beslutningsgrunnlag for digital strategi med en fot i bakken
 • Informasjonsarkitektur for digitalisering av virksomheten