Om Oss

Commitment AS

Siden 1999 har Commitment bidratt med ekspertise i rommet mellom forretning og teknologi. Vi er en sammensveiset gjeng bestående av 20 erfarne konsulenter, med faglig lidenskap og utdannelse på masternivå. Vi jobber kontinuerlig for å utvikle oss internt og strekke oss lengre for kunden. Selskapet er heleid av våre ansatte.

Gjennom årene har vi fått bred og dyp erfaring med virksomhetsarkitektur, industrialisering, digitalisering, og strategisk styring av IT-porteføljer.

Disse verktøyene benytter vi for å hjelpe bedrifter og offentlige etater å få oversikt, effektivitet, og høy måloppnåelse i prosjekter, prosesser, endringer og forretningsdrift. Vi oppnår klare synergier mellom forretningsdrift og teknologiske løsninger, med fokus på gevinstrealisering fra dag én.

Tjenester

Commitment har ledet og gjennomført en rekke store og vellykkede prosjekter knyttet til virksomhetskritisk infrastruktur og tjenester. Konsulentene behersker alle faser i et prosjekt fra behovsanalyse og initiering via gjennomføring og lansering til overlevering til drift.

Virksomhetsarkitektur er et kraftig verktøy for å styre videreutvikling, effektivisering og kvalitetsforbedring av organisasjonens IT-løsninger. Brukt riktig, peker arkitekturen på hvilke beslutninger som bør tas og gir det beslutningsgrunnlag ledelsen trenger.

Commitment sitt prosessarbeid handler om identifisering, kartlegging, standardisering og digitalisering av forretningsprosesser.

Nytt fra Commitment AS

Et av de viktigste historiske utviklingstrekkene innenfor IT er at applikasjoner blir stadig mer brukerorienterte og mindre teknologiorientert.

Digitalisering og digital transformasjon er kanskje noen av de mest misbrukte begrepene de siste ti årene. «Alle» skal digitalisere og effektivisere forretningen, men langt fra alle vet hvorfor, og enda…

Behovet for en egen virksomhetsarkitekt øker jo flere endringer virksomheten står ovenfor, og er spesielt viktig i dagens samfunn.

Forrige uke hadde vi gleden av å ønske Charlotte Mordal Dahl velkommen i ny stilling som konsulent i Commitment!

Kundehistorier

Kontakt
post@commitment.no
Tel: +47 880 04 080

Besøksadresse
Strandveien 37
1327 Lysaker

Postadresse
Postboks 534
1327 Lysaker

For kunder
Eric Spada
eric.spada@commitment.no
Tel: +47 970 97 935

For kandidater
Per Rune Land
per-rune.land@commitment.no
Tel: +47 971 86 831

Ta kontakt

Send oss en melding

    Ved å huke av nedenfor, gir du tillatelse til at Commitment kan lagre og behandle personopplysningene som ble sendt ovenfor for å gi forespurt innhold og relevant markedskommunikasjon. For mer informasjon, vennligst les personvernreglene våre.

    Jeg godtar å motta annen kommunikasjon fra Commitment