Om Oss

Commitment AS

En digital tidsalder gir uante muligheter for virksomheter å etablere forretningsmodeller som øker kvaliteten og gir bedre kundeopplevelser.​ Siden 1999 har Commitment bistått kunder innenfor privat og offentlig sektor med ekspertise i rommet mellom forretning og teknologi. Vi jobber kontinuerlig for at våre kunder skal få økt omstillingsevne, effektive og skalerbare tjenester og prosesser. Med fokus på kundens overordnet mål og strategi oppnår vi klare synergier med fokus på verdiskapning fra dag én.

Bransjeendringer kommer fra forretningsmodeller som kan knytte ny teknologi sammen med endrede krav og behov. Vi har lang erfaring som rådgivende konsulenter innen virksomhetsarkitektur, prosjektledelse og prosessoptimalisering.

Tjenester

Commitment har ledet og gjennomført en rekke store og vellykkede prosjekter knyttet til virksomhetskritisk infrastruktur og tjenester. Konsulentene behersker alle faser i et prosjekt fra behovsanalyse og initiering via gjennomføring og lansering til overlevering til drift.

Virksomhetsarkitektur er et kraftig verktøy for å styre videreutvikling, effektivisering og kvalitetsforbedring av organisasjonens IT-løsninger. Brukt riktig, peker arkitekturen på hvilke beslutninger som bør tas og gir det beslutningsgrunnlag ledelsen trenger.

Commitment sitt prosessarbeid handler om identifisering, kartlegging, standardisering og digitalisering av forretningsprosesser.

Nytt fra Commitment AS

Commitment har vunnet rammeavtale innenfor området virksomhetsarkitektur Avtalen innebærer at Commitment vil ha en direkte relasjon med Forsvarsmateriell, og vil være en av fire selskaper som blir forespurt ved behov…

Et av de viktigste historiske utviklingstrekkene innenfor IT er at applikasjoner blir stadig mer brukerorienterte og mindre teknologiorientert.

Digitalisering og digital transformasjon er kanskje noen av de mest misbrukte begrepene de siste ti årene. «Alle» skal digitalisere og effektivisere forretningen, men langt fra alle vet hvorfor, og enda…

Behovet for en egen virksomhetsarkitekt øker jo flere endringer virksomheten står ovenfor, og er spesielt viktig i dagens samfunn.

Kundehistorier

Kundereferanser