Blogg

I en virksomhet deltar alle i organisasjonen i en rekke prosesser. Det omfatter alt fra små, nesten usynlige daglige interaksjoner, til helhetlige prosessforløp. Men hvordan kan vi være sikre på at prosessene faktisk sørger for dette?