Blogg

Et av de viktigste historiske utviklingstrekkene innenfor IT er at applikasjoner blir stadig mer brukerorienterte og mindre teknologiorientert. Et av de viktigste historiske utviklingstrekkene innenfor IT er at applikasjoner blir stadig mer brukerorienterte og mindre teknologiorientert.

I en virksomhet deltar alle i organisasjonen i en rekke prosesser. Det omfatter alt fra små, nesten usynlige daglige interaksjoner, til helhetlige prosessforløp. Men hvordan kan vi være sikre på at prosessene faktisk sørger for dette?