Tjenester

Våre Tjenester

Commitment handler om integrering og samordning av de nødvendige komponentene i prosjekter og virksomheters suksess.
Gjennom implementering av en overordnet virksomhetsarkitektur dedikerer vi vår ekspertise innen industrialisering, digitalisering og strategisk styring av IT-porteføljer til ledelsen av de ulike fasene i store prosjekter.

Commitment er eksperter i å operere i rommet mellom forretning og teknologi, der vi oppnår klare sammenhenger mellom forretningsdrift og teknologiske løsninger, med fokus på gevinstrealisering fra dag én.

Siden 1999 har vi bidratt med prosjektledelse og prosessoptimalisering til større prosjekter for blant annet Forsvaret, Telenor og Hafslund nett.

Felles for vårt arbeid er et gjennomgående fokus på kartlegging, samt datadrevne og målstyrte forbedringstiltak. Industrialisering og digitalisering blir stadig mer nødvendig for organisasjoner i den globale utviklingen.

Vi opplever at gode prosesser og samspill med IT-systemer er avgjørende, og er motiverte til å fortsette å spille en rolle i denne utviklingen.

Arkitektur Prosjekt Prosess

Commitment har ledet og gjennomført en rekke store og vellykkede prosjekter knyttet til virksomhetskritisk infrastruktur og tjenester. Konsulentene behersker alle faser i et prosjekt fra behovsanalyse og initiering via gjennomføring og lansering til overlevering til drift.

Virksomhetsarkitektur er et kraftig verktøy for å styre videreutvikling, effektivisering og kvalitetsforbedring av organisasjonens IT-løsninger. Brukt riktig, peker arkitekturen på hvilke beslutninger som bør tas og gir det beslutningsgrunnlag ledelsen trenger.

Commitment sitt prosessarbeid handler om identifisering, kartlegging, standardisering og digitalisering av forretningsprosesser.