Prosess

Commitment sitt prosessarbeid handler om identifisering, kartlegging, standardisering og digitalisering av forretningsprosesser.

Vi kartlegger eksisterende prosesser, og definerer måleparametere basert på organisasjonens overordnede mål. Slik danner vi grunnlaget for knytningen mellom forretningsprosesser og IT-systemer.

Videre benytter vi digitalisering og kontinuerlige forbedringstiltak for å øke leveransepresisjon og kvalitet, som fører til optimalisert og effektiv forretningsdrift.

En viktig del av vår leveranse er etableringen av effektiv porteføljestyring for prosesser. På den måten oppnår vi innsikt og god ressursflyt på tvers av organisasjonsenheter.

Det er dette som gjør oss til et naturlig valg for store organisasjoner med behov for ekspertise innen industrialisering og digitalisering av forretningsprosesser.

Commitment hjelper bedrifter og offentlige etater å etablere et slikt rammeverk. Våre tjenester omfatter kartlegging, prioritering og implementering av de prosessområder som er mest kritiske for virksomheten.

Arkitektur Prosjekt Prosess

Etablere prosessrammeverk

 • Metodikk
 • Prinsipper
 • Standardisering og harmonisering
 • Prosessmåling
 • Verktøy og Maler
 • Rutiner, roller og organisering.

Prosessanalyse

 • Prosess som en del av virksomhetsarkitektur
 • Prosesskartlegging av nå situasjon
 • Prosessdesign målbilde
 • Identifisere forbedringstiltak
 • Workshop til å forstå hvilke områder å jobbe med

Realisere prosessforbedringstiltak

 • Knytte forretningsprosesser sammen med IT
 • Endringsledelse
 • Kravspesifisering til IT
 • Oppfølging og implementering med IT
 • Løpende måling og analyse

Kontinuerlig prosessforbedring

 • Etablere et agilt rammeverk for forretningstiltak
 • Rådgivning for prosessledelse
 • Styringsmodell for iterative forbedringstiltak
 • Smidige metoder for prosessforbedring
 • Metodikk for effektiv og balansert prioritering av tiltak
 • Innføring og endringshåndtering ved iterative forbedringer

Digitalisering

 • Oppgaveflyt i manuelle prosesser
 • Porteføljeoversikt og -styring
 • Automatisering av oppgaver
 • Selvbetjening