Prosjekt

Commitment har bred kompetanse innen prosjektledelse. Våre tekniske prosjektledere byr på sterk domenekunnskap i en rekke felter, og har omfattende erfaring fra prosjekter av varierende størrelse, type og målsetning. Vi omsetter ord til handling, og arbeider fra idé til realisert løsning.

Commitment har ledet og gjennomført en rekke store og vellykkede prosjekter knyttet til virksomhetskritisk infrastruktur og tjenester. Våre konsulenter behersker alle faser i et prosjekt, fra behovsanalyse og initiering, via gjennomføring og lansering, til overlevering og drift.

Våre konsulenter er Prince2-sertifiserte, og har den erfaring og kunnskap som kreves for å tilpasse prosjektprosessen til de ulike prosjektenes omfang og kompleksitet. Det er svært viktig for oss å bidra til oppnåelse av opprinnelig målsetning, samt kontroll over omfang og ressursbruk. Telekommunikasjon, El-distribusjon, Kommune, Transport og Varehandel er bransjer vi har utviklet erfaring, domenekunnskap og ekspertise i gjennom vårt arbeid hittil.

Innen disse bransjene har vi hatt ansvar for blant annet digitalisering av prosesser, fysisk og elektronisk sikring, kommunesammenslåing, overvåknings- og kommunikasjonsløsninger, og utbygging av nett og infrastruktur.

Oppgaver vi typisk tar på oss i prosjekter inkluderer kartlegging av behov, identifisering og anskaffelse av passende løsninger, og valg av riktig leverandør: trygg styring av fremdrift, økonomi og kvalitet; og god forventningsstyring og endringshåndtering. Vi sørger for at prosjekter blir realisert, og at nødvendige parter er informert og involvert.

Arkitektur Prosjekt Prosess

Vi hjelper deg med

  • Prosjektledelse
  • Programledelse
  • Prosjektstøtte (planlegging, risiko, økonomioppfølging, QA)
  • Teknisk prosjektledelse
  • Styring av smidige utviklingsprosjekter