Rammeavtale med Forsvarsmateriell

Commitment har vunnet rammeavtale innenfor området virksomhetsarkitektur

Avtalen innebærer at Commitment vil ha en direkte relasjon med Forsvarsmateriell, og vil være en av fire selskaper som blir forespurt ved behov for bistand på tjenester innenfor området virksomhetsarkitektur. KnowIT og Bouvet er underleverandører på avtalen.

Våre konsulenter har lang erfaring innenfor spesifiserte område, og vil kunne bistå med ekspertise på oppgaver knyttet til beskrivelse av gjeldene og/eller fremtidige prosesser, informasjon, informasjonssystemer, personell, og organisatoriske enheter – sett opp mot organisasjonens kjernemål og strategiske veivalg.

Kontrakter tildelt til følgende leverandører:

  • Sopra Steria AS
  • IBM AS
  • Commitment AS
  • Vivento AS


Vi i Commitment ser frem til å bistå med vår ekspertise i den økte satsingen på digitalisering av forsvarssektoren.

Avtalen er en annerkjennelse av den brede og dype kompetansen våre konsulenter besitter innenfor virksomhetsarkitektur, og sammen med våre underleverandører er vi klare for å levere på de ulike behovene som vil oppstå.

Eric Spada
Salgsansvarlig