Med 250 ulike digitale systemer har sammenslåingen av nye Drammen Kommune vært gjennom en stor digital omstilling. Commitment har ivaretatt rollen som hovedprosjektleder, og har sammen med A2 bidratt til gjennomføring av det absolutt største prosjektet i bygging av ny kommune.

Arbeidet med sammenslåingen av Svelvik, Nedre Eiker og Drammen kommune startet i 2018. Januar 2020 var startpunktet for én ny kommune, og overgangen fra tre kommuner til én har så langt gått bra. En sentral del av arbeidet har vært harmonisering av livsviktige tjenester til innbyggere og næringsliv, med fagsystemer innen helse, skole, barnehage, bygg, lønn, kart- og geodata, for nevne noe. Noen systemer har vært felles i de tre kommunene, noen har blitt videreført fra Drammen, noen fra Svelvik og noen fra Nedre Eiker.

Prosjektets overordnede målsetninger:

  • Videreføre og etablere IKT-støtte for drift av ny kommune
  • Harmonisering av systemer slik at kommunen fremstår som samlet
  • Oppnåelse av effektiviseringsgevinster
  • Digitalisering og samordning av prosesser

I tillegg til prosjektledelse og bistand til å tilpasse og utvikle IKT-løsninger, har arbeidet omfattet opplæring og kommunikasjon rundt de nye løsningene med blant annet ekstra brukerstøtte for de over 4000 ansatte i kommunen.

Vi er stolte og fornøyde over samarbeidet med aller parter i prosessen for etableringen av Drammen kommune og de gode tilbakemeldingene.