Telenor – en digital omstillingsreise

Telenor er Norges største leverandør av tele- og datatjenester, og har gjennom de siste par tiår vært gjennom en enorm endringsreise i en bransje med svært høy omstillingsfrekvens. Det stilles krav til effektive prosesser for å kunne følge den teknologiske utviklingen, svare på kundenes forventninger, håndtere økt konkurranseutsettelse og sikre drift av kjernevirksomhet. Commitment har gjennom 20 år vært hentet inn for å bekle nøkkelroller i de største, mest komplekse og høyest prioriterte prosjekter i Telenor, og innehar fortsatt viktige roller i pågående sentrale prosjekter.

Med en ambisjon om å være i forkant av den digitale utviklingen og bygge fremtidens mobilnett har Telenor kjørt en betydelig mengder investeringsprogrammer innenfor både infrastruktur og teknologi, med tilhørende krav til gjennomføring av investeringer på en effektiv måte. Omstillingsfrekvensen i telekombransjen er høy og tradisjonelle forretningsmodeller utfordres samtidig som myndighetene bryter opp etablerte praksiser. Telenor har vært gjennom en overgang fra å være monopolist, til et svært konkurranseutsatt marked som i dag består av 24 fungerende mobiloperatører i Norge – hvor 15 av operatørene benytter seg av Telenor sin dekning.

Blant prosjektene Commitment har bistått med ekspertise er store utbygging- og utrullingsprosjekter, som for eksempel utskifting av alle Telenors basestasjoner i løpet av en meget kort tidshorisont på 18 måneder, samt 4G og 5G utrullingene. Oppdrag på design, utrulling og videreutvikling av Telenors kjerneprosesser. I tillegg til prosjektlederroller i en rekke IT moderniseringsprosjekter, hvor Commitment har vært involvert i strategiske vurderinger og planlegging av fremtidige prosjekter.

Utvalgte prosjekter:

Utskifting av mobilnettet

Commitment med ansvar for design og implementasjon av en strømlinjeformet utrullingsprosess i gjennomføring av Telenor-prosjektet.

Helhetlig produksjonsstyring

Commitment har bistått med implementering av forretningsprosesser som har medført at Telenor kan måle og ta ut betydelige gevinster i form av effektivisering og kvalitetsforbedring.