Telenor – Utskifting av mobilnettet

I 2011 byttet Telenor leverandør av utstyr i mobilnettet. Dette krevde utskifting av alt radioutstyr, oppgradering av strømkapasitet og samband til alle basestasjoner i hele landet – nærmere 7000 stasjoner. Commitment ble hentet inn for å designe og implementere en strømlinjeformet utrullingsprosess for gjennomføring av prosjektet. Prosjektet var av stort omfang og hadde en høy kompleksitetsgrad, samtidig som det var krav til hurtighet i gjennomføring. Resultatet var ferdigstillelse seks måneder før planlagt tid og ti prosent under budsjett. I tillegg var kvalitet og kundeopplevelser bedre enn forventet målsetning.

I utgangspunktet hadde prosjektet en tradisjonell tilnærming til byggeprosjektene hvor det var én dedikert prosjektleder som kjørte prosjektene fra A til Å, med den utfordring at det var like mange måter å gjennomføre enkeltprosjektene på. For å håndtere omfanget og kompleksitet i gjennomføringen ble det utviklet et produksjonsstyringssystem. Systemet gav kontroll på fremdrift både på enkelt-site nivå, aggregerte styrings-nivåer og samt for automatisering av en rekke støtte-funksjoner for å sikre kvalitet i gjennomføringen. Den strømlinjeformede prosessen ivaretok også avvik på en god måte, som gav de involverte parter god kontroll og en strukturert arbeidshverdag. En direkte gevinst av prosessomleggingen var en mangedobling av antall prosjektgjennomføringer per dag. På det mest effektive ble mellom 60-65 basestasjoner byttet ut og idriftssatt daglig.

I oppstartsfasen ble det identifisert manglende dokumentasjon av basestasjonene noe som medførte et behov for en fysisk kartlegging ute i felt. Det geografiske aspektet med krevende forhold i Norge på plassering av basestasjoner (typisk på en fjelltopp), stilte krav til en god plan for logistikkhåndtering både i kartleggingsfasen og i gjennomføring av utskiftninger. Samspillet mellom gammel og ny teknologi medførte kundekonsekvenser og krevde en geografisk masterplan med stram regi for å redusere kundekonsekvensene. I tillegg var det fra leverandør lange ledetider på leveranser av utstyr, og som ny leverandør i Telenor sammenheng var det kulturforskjeller som måtte håndteres mellom Telenor, leverandører og entreprenører. Prosjektorganisasjonen og utrullingstakten medførte behov for kontroll og oppfølging på minuttnivå på oppfølging og koordinering av et par hundre involverte personer ved nedstenging og igangsetting av basestasjoner.

I prosjektet hadde Commitment ansvar​ for å definere og implementere prosessene med et team bestående av fire konsulenter gjennom hele prosjektforløpet. Det var korte leveransefrister etter at Commitments konsulenter ble involvert til produksjonsstart. Første versjon av nye prosesser ble tatt i bruk seks uker etter konsulentenes oppstart, og kontinuerlig forbedret gjennom prosjektets løpetid. 

Commitments rolle i prosjektet kan deles inn i følgende tre kategorier med tilhørende oppgaver:

 • Helhetsansvar for utrullingsprosessen fra ende-til-ende per lokasjon.
  • Kartlegging av eksisterende løsninger på stasjonene for å kompensere for mangelfull dokumentasjon
  • Design av ny tekniskløsning
  • Logistikkhåndtering og bestilling av utstyr og transmisjon
  • Konfigurasjon, parametersetting og klargjøring av utstyr
  • Omruting av transmisjon
  • Driftssetting og verifikasjon inklusive brukeropplevelse
  • Optimalisering av radionett
 • Produksjonsstyring på tvers av hele prosjektporteføljen:
  • Utarbeidelse og løpende oppdatering av geografisk masterplan
  • Detaljert planlegging av uke/dags-produksjon
  • Koordinasjon av teknisk bistand ved installasjon og driftssetting
  • Verifikasjon, kontroll og optimalisering av nettkvalitet på større områder
  • Avvikshåndtering
 • Problemhåndtering og kontinuerlig forbedring av prosessene
  • Rotårsaksanalyse
  • Gjennomføring av forbedringstiltak