Vellykket sammenslåing i Drammen kommune

Arbeidet med sammenslåingen av Svelvik, Nedre Eiker og Drammen kommune har pågått siden 2018. I år kom gladnyheten om en vellykket
IT-sammenslåing, som foregikk 1. januar 2020.

En sentral del av arbeidet har vært harmonisering av omtrent 250 ulike digitale systemer og komponenter, som sammen ligger til grunn for livsviktige tjenester til innbyggere og næringsliv.

I samarbeid med A-2 har Commitment bidratt med gjennomføring av prosjektet og ivaretatt rollen som hovedprosjektleder for IT prosjektene. Vi er stolte og fornøyde over samarbeidet med aller parter i prosessen for etableringen av Drammen kommune og de gode tilbakemeldingene. .

Prosessen har også blitt dekket i andre medier og Commitment setter pris på omtalen.

Drammen Kommune:
https://www.drammen.kommune.no/om-kommunen/aktuelt/smertefri-overgang-til-ny-kommune/

A-2 Consulting:
https://www.a-2.no/vellykket-kommunesammenslaing/