Commitment er nå PRINCE2 Agile sertifisert

Samtlige av våre dyktige konsulenter er nå sertifisert PRINCE2 Agile. Vi gjør dette for å imøtekomme den stadig økende etterspørselen i markedet etter smidig-kompetanse.  For oss vil det bety at vi vil kunne benytte oss av smidig arbeidsform innen våre fagområder; enten det gjelder ledelse av prosjekter, virksomhetsarkitektur eller prosessforbedringer, digitalisering og omstilling. PRINCE2 Agile …

Commitment har bistått Posten og Bring med telekomanskaffelse og -utrulling

Posten og Bring har vært igjennom en forhandlings- og oppgraderingsprosess knyttet til sin telekomavtale. Commitment har sammen med kundens ressurser jobbet målrettet for å levere et godt og vellykket prosjekt. Prosjektet leverte i henhold til plan og gjennomførte migrering av 1640 datalinjer, 200 telefoniløsninger og 20.000 mobilabonnement fordelt over Norge, Sverige, Danmark og Finland, i …