Commitment er nå PRINCE2 Agile sertifisert

Samtlige av våre dyktige konsulenter er nå sertifisert PRINCE2 Agile. Vi gjør dette for å imøtekomme den stadig økende etterspørselen i markedet etter smidig-kompetanse.  For oss vil det bety at vi vil kunne benytte oss av smidig arbeidsform innen våre fagområder; enten det gjelder ledelse av prosjekter, virksomhetsarkitektur eller prosessforbedringer, digitalisering og omstilling. PRINCE2 Agile …