Commitment er nå PRINCE2 Agile sertifisert

Vi er glade for å kunngjøre at alle våre dyktige konsulenter nå har oppnådd PRINCE2 Agile-sertifiseringen! Dette skrittet er vår respons på den økende etterspørselen i markedet etter smidig kompetanse. PRINCE2 Agile gir oss muligheten til å kombinere PRINCE2s struktur med smidigheten fra Scrum og Kanban, slik at vi kan håndtere prosjekter og oppgaver på …

Commitment har bistått Posten og Bring med telekomanskaffelse og -utrulling

Posten og Bring har vært igjennom en forhandlings- og oppgraderingsprosess knyttet til sin telekomavtale. Commitment har sammen med kundens ressurser jobbet målrettet for å levere et godt og vellykket prosjekt. Prosjektet leverte i henhold til plan og gjennomførte migrering av 1640 datalinjer, 200 telefoniløsninger og 20.000 mobilabonnement fordelt over Norge, Sverige, Danmark og Finland, i …

Telenor – Utskifting av mobilnettet

I 2011 byttet Telenor leverandør av utstyr i mobilnettet. Dette krevde utskifting av alt radioutstyr, oppgradering av strømkapasitet og samband til alle basestasjoner i hele landet – nærmere 7000 stasjoner. Commitment ble hentet inn for å designe og implementere en strømlinjeformet utrullingsprosess for gjennomføring av prosjektet. Prosjektet var av stort omfang og hadde en høy …

Telenor – Helhetlig produksjonsstyring

En overgang fra etablert prosjektorganisering ved utbygging av infrastruktur til en prosessorientert produksjonsorganisasjon, har medført at Telenor kan måle og ta ut betydelige gevinster i form av effektivisering og kvalitetsforbedring. På enkeltområder er det målt en effektivisering på mer enn ti ganger opprinnelig produksjonsnivå i løpet av en periode på fem år, samtidig som leveransepresisjonen …

Telenor – en digital omstillingsreise

Telenor er Norges største leverandør av tele- og datatjenester, og har gjennom de siste par tiår vært gjennom en enorm endringsreise i en bransje med svært høy omstillingsfrekvens. Det stilles krav til effektive prosesser for å kunne følge den teknologiske utviklingen, svare på kundenes forventninger, håndtere økt konkurranseutsettelse og sikre drift av kjernevirksomhet. Commitment har …

Brukerstyrte applikasjoner og prosesser

Et av de viktigste historiske utviklingstrekkene innenfor IT er at applikasjoner blir stadig mer brukerorienterte og mindre teknologiorientert. De siste årene har det kommet stadig flere løsninger som brukerne selv tilpasser og videreutvikler uten at programkoden må endres, innenfor arbeidsflyt og prosessledelse, regelstyrt saksbehandling, konfigurerbar visualisering og analyse av store data, og sammenkobling av apper og tjenester for web …

Digital transformasjon med virksomhetsarkitektur

Digitalisering og digital transformasjon er kanskje noen av de mest misbrukte begrepene de siste ti årene. «Alle» skal digitalisere og effektivisere forretningen, men langt fra alle vet hvorfor, og enda færre vet hvordan. Digitalisering kan ha svært store gevinster – og virksomhetsarkitektur gir et helhetlig grunnlag for styring av hele digitaliseringsreisen.  I noen bransjer som …