Fagsamling – Enterprise design

I vår stadige jakt på forbedring og utvikling hos Commitment AS, brukte vi årets første fagsamling til å se mer på en ny del av Enterprise Architecture kalt Enterprise Design. Dette er en metodikk få å integrere og harmonisere ulike aspekter av en virksomhet – fra strategi og prosesser til teknologi og brukeropplevelse.

Fagsamling – Vinter

Fagsamling – vinter Utforsket – Nøkkelfaktorer i effektiv endringsledelse  Under fagsamlingen i november var det prosessgruppa sin tur til å stå for innholdet. Temaet for denne samlingen var endringsledelse og hvordan flere av våre konsulenter jobber med dette daglig. Hvorfor dette temaet? Dette temaet er relevant fordi det belyser hvordan riktig bruk av endringsledelse er …

Fagsamling – Høst

Fagsamling – Høst Utforsking av verdistrømmer og virksomhetsarkitektur på strategisk nivå I vår interne månedlige fagsamling i Commitment, hadde arkitekturgruppen gleden av å dele sitt faglige bidrag her tidligere i høst. Temaet for dagen? Verdistrømmer og virksomhetsarkitektur på et strategisk nivå. Hvorfor dette temaet? Vi ser tydelige indikasjoner på at dette er et viktig og …

Commtitment fortsetter å vokse

Commitment fortsetter å vokse, velkommen til Thomas og Adnan! Fra venstre: Thomas Løken og Adnan Alisa Vi er begeistret for å ønske Thomas Løken og Adnan Alisa velkommen til Commitment! Thomas startet sin reise hos oss første oktober og er allerede i full sving med et spennende oppdrag hos Sparebank 1 Forsikring. Adnan, som også …

Commitment er nå PRINCE2 Agile sertifisert

Vi er glade for å kunngjøre at alle våre dyktige konsulenter nå har oppnådd PRINCE2 Agile-sertifiseringen! Dette skrittet er vår respons på den økende etterspørselen i markedet etter smidig kompetanse. PRINCE2 Agile gir oss muligheten til å kombinere PRINCE2s struktur med smidigheten fra Scrum og Kanban, slik at vi kan håndtere prosjekter og oppgaver på …

Commitment har bistått Posten og Bring med telekomanskaffelse og -utrulling

Posten og Bring har vært igjennom en forhandlings- og oppgraderingsprosess knyttet til sin telekomavtale. Commitment har sammen med kundens ressurser jobbet målrettet for å levere et godt og vellykket prosjekt. Prosjektet leverte i henhold til plan og gjennomførte migrering av 1640 datalinjer, 200 telefoniløsninger og 20.000 mobilabonnement fordelt over Norge, Sverige, Danmark og Finland, i …

Telenor – Utskifting av mobilnettet

I 2011 byttet Telenor leverandør av utstyr i mobilnettet. Dette krevde utskifting av alt radioutstyr, oppgradering av strømkapasitet og samband til alle basestasjoner i hele landet – nærmere 7000 stasjoner. Commitment ble hentet inn for å designe og implementere en strømlinjeformet utrullingsprosess for gjennomføring av prosjektet. Prosjektet var av stort omfang og hadde en høy …

Telenor – Helhetlig produksjonsstyring

En overgang fra etablert prosjektorganisering ved utbygging av infrastruktur til en prosessorientert produksjonsorganisasjon, har medført at Telenor kan måle og ta ut betydelige gevinster i form av effektivisering og kvalitetsforbedring. På enkeltområder er det målt en effektivisering på mer enn ti ganger opprinnelig produksjonsnivå i løpet av en periode på fem år, samtidig som leveransepresisjonen …

Telenor – en digital omstillingsreise

Telenor er Norges største leverandør av tele- og datatjenester, og har gjennom de siste par tiår vært gjennom en enorm endringsreise i en bransje med svært høy omstillingsfrekvens. Det stilles krav til effektive prosesser for å kunne følge den teknologiske utviklingen, svare på kundenes forventninger, håndtere økt konkurranseutsettelse og sikre drift av kjernevirksomhet. Commitment har …