Telenor – Utskifting av mobilnettet

I 2011 byttet Telenor leverandør av utstyr i mobilnettet. Dette krevde utskifting av alt radioutstyr, oppgradering av strømkapasitet og samband til alle basestasjoner i hele landet – nærmere 7000 stasjoner. Commitment ble hentet inn for å designe og implementere en strømlinjeformet utrullingsprosess for gjennomføring av prosjektet. Prosjektet var av stort omfang og hadde en høy …

Telenor – Helhetlig produksjonsstyring

En overgang fra etablert prosjektorganisering ved utbygging av infrastruktur til en prosessorientert produksjonsorganisasjon, har medført at Telenor kan måle og ta ut betydelige gevinster i form av effektivisering og kvalitetsforbedring. På enkeltområder er det målt en effektivisering på mer enn ti ganger opprinnelig produksjonsnivå i løpet av en periode på fem år, samtidig som leveransepresisjonen …

Telenor – en digital omstillingsreise

Telenor er Norges største leverandør av tele- og datatjenester, og har gjennom de siste par tiår vært gjennom en enorm endringsreise i en bransje med svært høy omstillingsfrekvens. Det stilles krav til effektive prosesser for å kunne følge den teknologiske utviklingen, svare på kundenes forventninger, håndtere økt konkurranseutsettelse og sikre drift av kjernevirksomhet. Commitment har …

Vellykket kommunesammenslåing i Drammen Kommune

Med 250 ulike digitale systemer har sammenslåingen av nye Drammen Kommune vært gjennom en stor digital omstilling. Commitment har ivaretatt rollen som hovedprosjektleder, og har sammen med A2 bidratt til gjennomføring av det absolutt største prosjektet i bygging av ny kommune. Arbeidet med sammenslåingen av Svelvik, Nedre Eiker og Drammen kommune startet i 2018. Januar …

AMS utrulling for Hafslund nett

Bakgrunn for samarbeid Commitment har bistått Hafslund Nett med etablering av prosesser, rutiner og verdikjede for installasjon av AMS målere og tilhørende infrastrukturkomponenter, samt organisering og gjennomføring av utrullingen. Utfordring Hafslund Nett har som ledd i AMS-prosjektet anskaffet, skiftet ut og installert ca. 700 000 AMS målere med tilhørende kommunikasjonsløsning innenfor sitt konsesjonsområde. Hva ble …