Fagsamling - Enterprise design

Enterprise design hos Commitment AS

I vår stadige jakt på forbedring og utvikling hos Commitment AS, brukte vi årets første fagsamling til å se mer på en ny del av Enterprise Architecture kalt Enterprise Design. Dette er en metodikk få å integrere og harmonisere ulike aspekter av en virksomhet – fra strategi og prosesser til teknologi og brukeropplevelse.

Hvorfor dette temaet?

Med utfordringene som mange bedrifter står overfor i dag – mangel på sammenheng mellom visjon og operasjoner, avdelingsineffektiviteter, og behovet for rask tilpasning i et skiftende marked – innså vi behovet for lære mer om nye metoder som er mer fleksible og har en helhetlig tilnærming.

Men hvorfor er dette så faglig interessant for oss?

Vi tok initiativ til å arrangere en intern workshop. Målet – Å lære, utforske og til slutt implementere Enterprise Design-prinsipper for å gjøre våre interne prosesser mer effektive, tilpasningsdyktige og, fremfor alt, kundefokuserte.

Ved å bruke Enterprise Design fant vi de unike historiene som viser hvem Commitment er, hva vi står for, hvordan vi skiller oss fra konkurrentene. Vi fant måter å formidle og skape eierskap til strategi bant ansatte, og vi utforsket måter å drive kompetansehevning for ansatte. Vi håper Enterprise Design ikke bare har vært en læringsøkt og at det åpner øyene for samarbeid internt videre.

Takk for en bra fasilitert workshop @Adnan og @Robin, og til våre kollegaer for aktivt bidrag i gode diskusjoner og i å realisere målsetning for dagen. Vi gleder oss til å ta med resultatet for å kontinuerlig utvikle Commitment som selskap.