Fagsamling - vinter

Utforsket – Nøkkelfaktorer i effektiv endringsledelse 

Under fagsamlingen i november var det prosessgruppa sin tur til å stå for innholdet. Temaet for denne samlingen var endringsledelse og hvordan flere av våre konsulenter jobber med dette daglig.

Hvorfor dette temaet?

Dette temaet er relevant fordi det belyser hvordan riktig bruk av endringsledelse er et viktig verktøy når man skal lykkes med en endringsprosess. Det gav også våre nyansatte et innblikk i hvordan prosessgruppa jobber i det daglige.

Vi tok for oss følgende

  • Hvordan evnen til å raskt sette seg inn i problemstillinger og organisasjon er viktig for å lykkes.

  • Hvordan evnen til å tilegne seg en helhetlig forståelse er viktig for å styre endringen i riktig retning.

  • Hvordan det å samle denne kunnskapen i en oversiktlig prosessflyt for As-Is og To-Be, er viktig for å formidle strategien til mottakerne og skape endringsvilje.

  • Hvordan det å integrere teknologiske løsninger i endringsprosesser kan øke effektiviteten og forankre endringen.

  • Hvordan mellommenneskelige faktorer kan være vel så viktig som prosesstekniske, når man skal lykkes med en endring. Dette er noe vi i Commitment har et stort fokus på.

Har du spørsmål eller ønsker å vite mer om Commitments prosessarbeid? Ta gjerne kontakt med oss!