Fagsamling - Høst

Utforsking av verdistrømmer og virksomhetsarkitektur på strategisk nivå

I vår interne månedlige fagsamling i Commitment, hadde arkitekturgruppen gleden av å dele sitt faglige bidrag her tidligere i høst. Temaet for dagen? Verdistrømmer og virksomhetsarkitektur på et strategisk nivå.

Hvorfor dette temaet?

Vi ser tydelige indikasjoner på at dette er et viktig og aktuelt emne. Offentlige etater pålegges nå å kartlegge sårbarheter i sine digitale verdikjeder. Signaler fra våre kunder tyder på at vi ligger langt framme når det gjelder å forstå og håndtere disse utfordringene.

Men hvorfor er dette så faglig interessant for oss?

  • Gjort på riktig måte, gir verdistrømmer en enkel, men svært effektiv virksomhetsarkitektur som er grunnlaget for prosessforbedring og digitalisering.

  • Ved å forstå verdistrømmer på strategisk nivå kan vi bedre vurdere nytten og gevinstene i prosjektledelse.

  • Verdistrømmer fanger opp de viktigste avhengighetene og risikofaktorene i virksomheten

Dette er ikke bare teori. Det er praktisk kunnskap som kan gi våre kunder en konkurransefordel og hjelpe med måloppnåelse i en stadig mer digitalisert verden.

Har du spørsmål eller ønsker å lære mer om vårt arbeid innenfor virksomhetsarkitektur? Ta gjerne kontakt med oss!