Mål og Måling

”What gets measured, gets managed.” Måling av Prosesser I en virksomhet deltar alle i organisasjonen i en rekke prosesser. Det omfatter alt fra små, nesten usynlige daglige interaksjoner, til helhetlige prosessforløp. Fellesnevneren for disse prosessene er at de skal skape verdi for kundene og sikre økonomisk lønnsom drift. Men hvordan kan vi være sikre på …

Standardisering og harmonisering

Definisjoner Med standardisering og harmonisering får du full oversikt, styring og kontroll over alle verdiøkende prosesser. Alt fra porteføljestyring til forenkling av ressurs on-boarding og rapportering. Prosesser effektiviseres og kvalitet på både leveranser og data øker. Standardisering av prosesser innebefatter begreper, roller, aktiviteter og overleveringer. Det handler om at alle like oppgaver utføres likt og …

Industrialisering og digitalisering av forretningsprosesser

I en globalisert, høyteknologisk og akselererende verden er vi som deltakere i norsk næringsliv, samfunn og offentlig virksomhet avhengige av gode og effektive prosesser. Prosessene må implementeres og reflekteres av IT-systemer som er robuste, effektive og tilpasningsdyktige. Forretningsprosesser binder sammen mennesker, kunnskap, teknologi, produkter og tjenester til en samlet kundeopplevelse. Gode prosesser sikrer høy effektivitet …