Brukerstyrte applikasjoner og prosesser

Et av de viktigste historiske utviklingstrekkene innenfor IT er at applikasjoner blir stadig mer brukerorienterte og mindre teknologiorientert. De siste årene har det kommet stadig flere løsninger som brukerne selv tilpasser og videreutvikler uten at programkoden må endres, innenfor arbeidsflyt og prosessledelse, regelstyrt saksbehandling, konfigurerbar visualisering og analyse av store data, og sammenkobling av apper og tjenester for web …

Digital transformasjon med virksomhetsarkitektur

Digitalisering og digital transformasjon er kanskje noen av de mest misbrukte begrepene de siste ti årene. «Alle» skal digitalisere og effektivisere forretningen, men langt fra alle vet hvorfor, og enda færre vet hvordan. Digitalisering kan ha svært store gevinster – og virksomhetsarkitektur gir et helhetlig grunnlag for styring av hele digitaliseringsreisen.  I noen bransjer som …

Mål og Måling

”What gets measured, gets managed.” Måling av Prosesser I en virksomhet deltar alle i organisasjonen i en rekke prosesser. Det omfatter alt fra små, nesten usynlige daglige interaksjoner, til helhetlige prosessforløp. Fellesnevneren for disse prosessene er at de skal skape verdi for kundene og sikre økonomisk lønnsom drift. Men hvordan kan vi være sikre på …

Standardisering og harmonisering

Definisjoner Med standardisering og harmonisering får du full oversikt, styring og kontroll over alle verdiøkende prosesser. Alt fra porteføljestyring til forenkling av ressurs on-boarding og rapportering. Prosesser effektiviseres og kvalitet på både leveranser og data øker. Standardisering av prosesser innebefatter begreper, roller, aktiviteter og overleveringer. Det handler om at alle like oppgaver utføres likt og …

Industrialisering og digitalisering av forretningsprosesser

I en globalisert, høyteknologisk og akselererende verden er vi som deltakere i norsk næringsliv, samfunn og offentlig virksomhet avhengige av gode og effektive prosesser. Prosessene må implementeres og reflekteres av IT-systemer som er robuste, effektive og tilpasningsdyktige. Forretningsprosesser binder sammen mennesker, kunnskap, teknologi, produkter og tjenester til en samlet kundeopplevelse. Gode prosesser sikrer høy effektivitet …