For å følge opp de prioriterte forretningsspørsmålene, hvordan bør IKT-virksomheten deles opp i områder, og hvilke styringsparametere (KPIer) skal måles på hvert område?