Commitment har virksomhetsarkitekter med mer enn 20 års erfaring fra mange sektorer. Når virksomheter er modne til selv å ta styring over sitt arkitekturarbeid, tilbyr vi denne faglige spisskompetansen som sparringspartnere for sjefsarkitekt, IKT-sjef/direktør og andre med tilsvarende ansvar