Etablere et agilt rammeverk for prosessforbedringer basert på løpende analyse av prosessene, samt prioritering og implementering av mindre prosessforbedringstiltak.