For å hjelpe din organisasjon til å forstå på hvilke områder dere vil ha nytte av virksomhetsarkitektur, arrangerer vi en kickstart workshop. Her formuleres forretnings- og arkitekturspørsmål som virksomheten trenger svar på.

 • Mål: Hvilke gevinstmuligheter, effektiviseringspotensiale og problemområder er viktigst for din IKT-virksomhet?
 • Aktører: Hvem har ansvaret for styring av IKT-virksomheten, og hvilke mål skal de fokusere på?
 • Forretningsspørsmål: Hva trenger vi svar på for å komme videre mot målene?
 • Arkitekturspørsmål: Hvilke konkrete analyser kan en virksomhetsarkitektur bidra med for å besvare forretningsspørsmålene?

Nøkkelpersoner i IKT-virksomheten må delta i workshopen for å sikre riktig fokus og forankring av det videre arbeidet.

Verdi for kunde

 • Effektivisering gjennom industrialisering og digitalisering av IKT-virksomhetens prosesser
 • Kvalitetsforbedring innen IKT på de områder som er kritiske for forretningen
 • Redusert risiko for IKT-problemer som dramatisk påvirker forretningen
 • Bedre samordning av utviklingsprosjekter og andre endringsprosesser

Verdi for kunde

 • Felles forståelse for ”hvor skoen trykker” i IKT-virksomheten og hvilke gevinster som kan realiseres
 • Forankring hos aktørene om hvor organisasjonen vil med virksomhetsarkitektur, og overordnet fordeling av ansvar for veien videre

Verdi for kunde

 • Kunnskapsbase av målsetninger, forretnings- og arkitekturspørsmål fra arbeid med kunder i mange sektorer
 • Velprøvd opplegg for gjennomføring av workshop
 • Virksomhetsarkitekter med lang erfaring og faglig spisskompetanse, som evner å sette seg inn i deres behov og stille utfordrende spørsmål