Sikre at prioriterte prosessforbedringer blir implementert i organisasjon og IT-løsninger med tilhørende grensesnitt mot eksterne partnere. Sikre at prosess, rutiner, roller og IT samspiller.