Hva bør arkitekturmodellens kjerne inneholde for å kunne besvare arkitekturspørsmålene? Hvilke kjernebegreper trenger vi og hvordan bør de struktureres?