Etablere et prosessrammeverk med felles:

  • Metodikk
  • Prinsipper
  • Standardisering og harmonisering
  • Prosessmåling
  • Verktøy og Maler
  • Rutiner, roller og organisering