Hvilken informasjon må samles inn, struktureres og kvalitetssikres for å besvare arkitekturspørsmålene? Hvor finnes denne informasjonen i dag?.